Education‎ > ‎

Primary School No. 3


કાણોદર પ્રાથમિક શાળા નંબર-3

ઇન્દિરા નગર, કાણોદર
‍શાળા ની સ્થાપના: ૧૩-૬-૧૯૮૮
પ્રથમ અને વર્તમાન આચાર્ય : શ્રી વીર ભાઈ ચેલા ભાઈ ચાવડા 
શાળાને મળેલ એવોર્ડ: સુવર્ણ શાળા એવોર્ડ ૨૦૦૮
આચાર્ય સાહેબ ને મળેલ એવોર્ડ: રાજ્ય કક્ષાએ અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ૨૦૦૮
વિદ્યાથીઓ ની સંખ્યા: છોકરા ૧૧૭ છોકરીઓ ૧૦૩
પરિણામ ૯૪% ૨૦૦૯-૧૦
ધોરણ ૧ થી ૭
મધ્યાન ભોજનની સગવડ 
શરૂઆતમાં એટલેકે ૧૯૮૮ માં સંખ્યા ૫૧ હતી.
Comments