Primary School No. 3

કાણોદર પ્રાથમિક શાળા નંબર-3

ઇન્દિરા નગર, કાણોદર

‍શાળા ની સ્થાપના: ૧૩-૬-૧૯૮૮

પ્રથમ અને વર્તમાન આચાર્ય : શ્રી વીર ભાઈ ચેલા ભાઈ ચાવડા

શાળાને મળેલ એવોર્ડ: સુવર્ણ શાળા એવોર્ડ ૨૦૦૮

આચાર્ય સાહેબ ને મળેલ એવોર્ડ: રાજ્ય કક્ષાએ અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ૨૦૦૮

વિદ્યાથીઓ ની સંખ્યા: છોકરા ૧૧૭ છોકરીઓ ૧૦૩

પરિણામ ૯૪% ૨૦૦૯-૧૦

ધોરણ ૧ થી ૭

મધ્યાન ભોજનની સગવડ

શરૂઆતમાં એટલેકે ૧૯૮૮ માં સંખ્યા ૫૧ હતી.