Primary School No. 2

કાણોદર પ્રાથમિક શાળા નંબર-૨

 1. શાળા નંબર - ૨ ની સ્થાપના તારીખ ૧/૬/૧૯૬૫ ના થઇ.
 2. પ્રથમ આચાર્ય : દેસાઈ લડીબેન મીયાજી ભાઈ
 3. અત્યારના : પોલરા રેમ બેન વજીર ભાઈ (દવાવાળા)
 4. આ શાળા ૧૯૭૯ સુધી કન્યાઓ માટે હતી પછી મિશ્ર શાળા થઇ.
 5. શાળા અત્યરે ૧ થી ૭ ધોરણ સુધી છે.
 6. ૨૦૧૨ થી ધોરણ ૮ નો પ્રવેશ થશે.
 7. આ શાળામાં પ્રજ્ઞા અભિગમ પદ્ધતિથી શિક્ષણ આપાય છે.
 8. શાળાની વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા: છોકરા ૨૭૯ છોકરીઓ ૩૩૦
 9. શાળાને મળેલ એવોર્ડ:
  1. દિવ્ય શાળા એવોર્ડ ૨૦૦૬
  2. અજીમ પ્રેમજી ફાઉન્ડેશન દ્વારા એલ.જી.પી. સુવર્ણ એવોર્ડ ૨૦૦૭
  3. ગુણવત્તા શાળા એવોર્ડ ૨૦૦૮
  4. શાળા માં શિક્ષણ ગણ ની સંખ્યા: શિક્ષિકાઓ ૧૨ અને શિક્ષક ભાઈઓ ૪